Gia hạn visa Việt Nam

Theo quy định của nước ta, visa du lịch cấp cho người nước ngoài có thời hạn là 03 tháng, sau khi hết hạn visa, nếu còn muốn lưu trú tại Việt Nam, bạn cần phải xin gia hạn visa Việt Nam du lịch cho mình. Muốn tìm hiểu các thông tin về việc xin […]

Xem thêm