Visa Nhật Bản

Công dân Việt Nam trước khi muốn nhập cảnh vào Nhật bản thì cần phải tìm hiểu về những thông tin liên quan đến thủ tục nhập cảnh. Để có thể xin Nhật Bản bạn có thể tự xin ở đại sứ quán hay tổng lãnh sự quán nhưng sẽ rất mất thời gian bởi […]

Xem thêm