Visa Myanmar

Đối với câu hỏi đi Myanmar có cần visa không, nhiều người thường trả lời đơn giản rằng không cần. Tuy nhiên, có thực sự là không cần visa khi bạn đến với đất nước này và lưu trú qua 14 ngày hay không. Điều này còn phải tìm hiểu thêm nếu bạn không biết […]

Xem thêm